רשיונות שימוש בהקלטות קול

התעריפים הינם בגין השמעה פומבית של מוסיקה מוקלטת בכל בית עסק אשר עושה שימוש ביצירות המנוהלות ע"י הפי"ל  (השמעה, שידור ושיעתוק).

אופן חישוב התעריפים נגזר עפ"י מאפייניהם הייחודיים והמשתנים של כל מגזר ומגזר.

עסקים העושים שימוש במוסיקה מוקלטת שאינה באמצעות המדיה המקורית יש לשלם תוספת שיעתוק  (העתקה).

 את התשלום בגין הרישיון להשמעת מוסיקה פומבית יש להסדיר בתחילת כל שנה קלנדארית .

 מקומות בהם מתקיימים אירועים חד פעמיים ואינם מוסדרים ברישוי שנתי  חייבים להסדיר רישיון השמעה פומבית עד שבוע מראש.

לכל תעריפים יש להוסיף מע"מ כדין.

 הפי"ל הינה בעלת זכויות היוצרים ביצירות המוסיקאליות והינה זכאית לקבוע את גובה התעריף אותו היא גובה עבור רישיונות השימוש ביצירותיה וזאת מכוח דיני זכויות היוצרים.

הפי"ל רשאית לעדכן את תעריפיה בפרקי זמן, כוללת את עדכון המדד ומקפידה על סבירות, הגינות ומידתיות.

המחלקה העסקית פועלת לאיתור בתי עסק העושים שימוש ביצירות מוסיקאליות באמצעות מוסיקה מוקלטת שזכויות היוצרים שלהן מנוהלות בפיל.

לאחר איתור בית העסק נשלח ע"י המחלקה העסקית מכתב הודעה בדבר קיומן של זכויות יוצרים ובקשה להסדרת הרישוי.

מנקודה זו מתנהל מו"מ להסדרה בין נציגי המחלקה העסקית שבבסיס פעילותה רווחת ההנחה כי לכל לקוח (בית עסק) הזכות להבין על מה הוא משלם ומדוע.

לצורך כך מפעילה הפי"ל מערך אנשי שיווק, שעיקר תפקידם הינו קיום שיחות ו/או פגישות עם הלקוחות (בעלי העסקים) לצורך מענה על כל שאלה, קידום הסדרת הרישיון והתאמת דמי התמלוגים לנתוני בית העסק.

מעבר לתעריפונים

חזרה לראש הדף