פעילות הפי"ל

עיקר פעילותנו

הפי"ל היא תאגיד רשום לניהול משותף של זכויות יוצרים בהקלטות קול מוסיקאליות ומייצגת כיום למעלה מ-600 מפיקים, המהווים את מרבית המפיקים העצמאיים בישראל.

  • השימוש בהקלטות  מתוך המאגר המוסיקאלי של הפי"ל מותנה בקבלת רישיון, הפי"ל מהווה כתובת אחת ומרוכזת לפניות המשתמשים לקבלת רישיונות שימוש בהקלטות מוסיקאליות ומשמשת גוף המעניק רישיונות שימוש (השמעה, שידור והעמדה לרשות הציבור) בהקלטות ועל ידי כך חוסכת הפי"ל למשתמשים, את המאמצים הכרוכים בהתקשרות עם כל אחד מבעלי הזכויות השונים.
  • הענקת הרישיונות לצדדים שלישיים על ידי הפי"ל, נעשית הן בתחום המסורתי, במגזר הביצוע הפומבי (השמעות פומביות) ושידור בקרב גופי השידור השונים, רדיו וטלויזיה והן בתחום הניו מדיה. 
  • לפי"ל מחלקת ניו מדיה מתקדמת והיא מציעה למיוצגיה שירותי הפצה דיגיטלית לכלל הפלטפורמות בארץ ובעולם.
  • הפי"ל פועלת להעלאת המודעות לזכויות יוצרים בקרב הציבור הרחב.
  • הפי"ל  מעורבת ביוזמות חקיקה בנושאי זכויות יוצרים ובאכיפתן, כל זאת, במטרה לשמור ולהגן על תעשיית המוסיקה כולה.
  • הפי"ל חברה בארגונים בינלאומיים לניהול משותף של זכויות יוצרים.

פעילות פרלמנטרית

הפי"ל מעורבת ביוזמות חקיקה, בדיונים בנושאי זכויות יוצרים, ובשמירה על מעמד זכויות אלה. בשנים האחרונות פעלה הפי"ל להדיפת יוזמות שונות, חוזרות ונשנות לצמצום זכויותיהם של בעלי הזכויות. ועודנה פועלת למגר תופעה זו.
במסגרת פעילות זו, נוקטת הפי"ל בגישה של שיתופי פעולה עם גורמים שוני, לרבות שדולות,ועדות,משרדי ממשלה, טיפוח קשר ישיר עם חברי כנסת, וכן מנהלת הסברה וחשיפה לנושא זכויות היוצרים והאתגרים איתם מתמודדים המפיקים העצמאיים.

בשנים האחרונות, חלה התפתחות טכנולוגית אדירה, וכן התפתחות העולם הדיגיטלי ברשת האינטרנט ובאפליקציות, אשר משפיעות גם על עולם המוסיקה.

על כן, מעת לעת, יש צורך לבחון את דיני זכויות היוצרים, על מנת שיהיו מעודכנים.   

כך למשל, מחד, תמורות אלה, הן אמצעי נוסף לשיווק והפצה של יצירות מוסיקאליות, לגבייה נוספת של דמי תמלוגים. אולם, מאידך, מהוות תמורות אלה גם אמצעי נוסף להפרת זכויות היוצרים, כאשר הפיכת העולם ל"כפר גלובאלי", והאפשרות להעלות ולהעמיד לרשות הציבור קבצים שונים ברשת על ידי לחיצה על המקלדת, מאפשרת גישה קלה ורחבה לאותם קבצים וחשיפתם לסיכון בפני הפרה.  

לאור כל זאת והצורך לתת מענה להגנה על היצירות המוסיקאליות בעידן הדיגיטלי ולשמור על מעמד הזכויות יוצרים שהינן זכויות קנייניות ככלל, הפי"ל מעורבת באופן קבוע בפעילות פרלמנטרית, בכל הקשור ליוזמות אשר יש ביכולתן להשליך על תעשיית המוסיקה בישראל ועל מיוצגיה.

הפי"ל רואה קשר ישיר בין שמירה על זכויות היוצרים, לבין עידוד היצירה הישראלית, שהינם בעלי חשיבות רבה לשימור, טיפול ופיתוח התרבות הישראלית.

חזרה לראש הדף