מדיניות פרטיות


מבקר יקר,
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הפי"ל – הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ.
תחילה, הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש באתר, וזאת משום שגלישה ו/או שימוש באתר וכן חשיפה למידע ולתכנים הכלולים בו, מעידים על הסכמתך המוחלטת לכל התנאים המפורטים להלן.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
השימוש בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד ואין בכך בכדי לפגוע.
קניין רוחני בתכני האתר
כל התכנים אשר באתר זה, לרבות בעיצוב האתר, כיתובים (טקסטים), לוגו, וכל חומר אחר הכלול בו, וכן כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו – הינם בבעלות הפי"ל בלבד.
חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להקליט, להפיץ, להציג ולשדר בפומבי, לשכפל, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל הכלול באתר, ללא הרשאתה המפורשת לכך ובכתב של הפי"ל.
המידע באתר
המידע המשפטי, המקצועי והתכנים באתר, נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם מהווים יעוץ משפטי ו/או מקצועי.
על המבקר באתר מוטלת החובה להיוועץ עם עו"ד או עם איש מקצוע מטעמו, הבקיאים בעניין, טרם ייעשה שימוש כלשהו מצידו במידע ו/או בתכנים אשר באתר.
הפי"ל לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/ או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת לתוכן כלשהו המצוי באתר, לרבות אך לא רק למצג ולהסתמכות כלשהי לטעויות, השמטות, אי דיוקים או מידע מוטעה המופיעים באתר
מבקר האתר מצהיר, כי ידוע לו שהפי"ל רשאית לשנות את תכני האתר מעת לעת, לרבות אך לא רק, תנאי פעילות הפי"ל, תעריפי הפי"ל ותנאי השימוש באתר. כמו כן, הפי"ל מבהירה כי אין לראות בתכני האתר משום מצג כלשהו המחייב את הפי"ל לפעול ו/או להתנהג לפיו כלפי מי שמבקר באתר ו/או כלפי כולי עלמא.
מאגר חיפוש הקלטות הקול
באתר הפי"ל, מאגר חיפוש להקלטות קול מוסיקאליות אשר רשומות בפי"ל.
הפי"ל מקפידה על עדכון הנתונים במאגר החיפוש, וזאת עושה, ככל יכולתה, לעיתים קרובות.
אולם, מאחר ומדובר על נתונים דינמיים אשר עלולים להשתנות מדי יום, נמליץ למבקר האתר , אשר מידע זה נדרש לו באופן ספציפי, לפנות ולברר את הנתונים גם מול מחלקת התיעוד של הפי"ל.
לינקים והפניות לאתרי אינטרנט
האתר כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (links ). מאחר ולפי"ל אין שליטה על אתרי אינטרנט המקושרים בלינקים לאתר הפי"ל, המבקר באתר, מאשר ומסכים כי הפי"ל אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט אלו, לתכנים לפרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים אלו.
כמו כן המבקר באתר מאשר ומסכים כי הפי"ל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לו ו/או לרכושו עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט כאמור.
כמו כן, הפי"ל אינה מתחייבת לכך שהאתר לא יינזק, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילי האתר, לקלקולים, לתקלות, וכשלים אחרים בתוכנה, חומרה, או בקווי התקשורת של מפעילי האתר ו\ או ספקי השירות שלו ו/או בגיבויים של האתר. לאור האמור, מובהר בזאת כי הפי"ל לא תהיה אחראית לכל נזק, והוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו עקב כך .
תנאי השימוש המפורטים לעיל מהווים את ההסכמות המחייבות בין הפי"ל ובין המבקרים באתר ואלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב.

 

 

 

 

חזרה לראש הדף