ועדת קבלת מיוצגים מיום 6.12.21

אנו שמחים להודיעכם, כי בוועדת קבלת מיוצגים, שהתקיימה ביום 6.12.21, אושרו בקשות הצטרפות של 17 מפיקים נוספים לייצוג בפי"ל.
הודעות אישיות ישלחו לאותם המפיקים ורשימת מיוצגי הפי"ל תעודכן בהתאם.
הפי"ל מאחלת הצלחה למצטרפים החדשים.

חזרה לראש הדף