ועדת קבלת מיוצגים מיום 28.02.22

אנו שמחים להודיעכם, כי בוועדת קבלת מיוצגים, שהתקיימה ביום 28.02.22 , אושרו בקשות הצטרפות של 26 מפיקים נוספים לייצוג בפי"ל.

הודעות אישיות ישלחו לאותם המפיקים ורשימת מיוצגי הפי"ל תעודכן בהתאם.

הפי"ל מאחלת הצלחה למצטרפים החדשים.

חזרה לראש הדף