הודעה על פרישת המפיק רועי גור מייצוג בפי"ל וגריעת הקלטות הקול שבבעלותו.

לידיעתכם, החל מיום 1.1.22, הקלטות הקול אשר בבעלות המפיק רועי גור , יגרעו ממערכות הפי"ל, וזאת לאור הודעת פרישתו מייצוג בפי"ל.

 

חזרה לראש הדף