הודעה על פרישת המפיק אורי בן ארי מייצוג בפי"ל וגריעת הקלטות הקול שבבעלותו

לידיעתכם, התקבלה הודעה על פרישתו של המפיק אורי בן ארי מייצוג בפי"ל, וזאת החל מיום 28.2.22.

יחד עם זאת, בכפוף לתנאי פעילות הפי"ל, ולאור מועד קבלת הודעת המפיק על גריעת הקלטותיו אשר היו מיוצגות בפי"ל, גריעת הקלטותיו תכנס לתוקף החל מיום 1.1.2023.

 

חזרה לראש הדף