הודעה על פרישת המפיקה מיקה שדה מייצוג בפי"ל וגריעת הקלטות הקול שבבעלותה

לידיעתכם, התקבלה הודעה על פרישתה של המפיקה מיקה שדה מייצוג בפי"ל, וזאת החל מיום 17.5.22.

יחד עם זאת, בכפוף לתנאי פעילות הפי"ל, ולאור מועד קבלת הודעת המפיקה על גריעת הקלטותיה אשר היו מיוצגות בפי"ל, גריעת הקלטותיה תכנס לתוקף החל מיום 1.1.2023.

חזרה לראש הדף