הודעה על מתן פטור הממונה על התחרות ועדכון תנאי פעילות הפי"ל

ביום 15.1.23 ניתנה החלטת הממונה על התחרות, להעניק לפי"ל פטור מאישור הסדר כובל בבית הדין לתחרות בהחלטה זו אישרה הממונה את המשך פעילותה של הפי"ל, בהתאם לתנאי פעילות מעודכנים, בהם ניתן לעיין בלינק שלהלן:

חזרה לראש הדף