הודעה על גריעת הקלטות קול בבעלות פליילינק בביצוע טל סימן טוב

לידיעתכם, הקלטות קול בבעלות פליילינק הפקות בביצוע טל סימן טוב, יגרעו ממאגר הפי"ל החל מיום 1.1.23.

חזרה לראש הדף