הודעה על גריעת הקלטות קול בבעלות פליילינק בביצוע איתי עמרן

לידיעתכם, הקלטות קול בבעלות פליילינק הפקות בביצוע איתי עמרן, יגרעו ממאגר הפי"ל החל מיום 1.1.23.

חזרה לראש הדף