הודעה על גריעת הקלטות קול בבעלות מייסונג, בביצוע טל סימן טוב וג'ולי עידן לוי

לידיעתכם , הקלטות קול בבעלות מייסונג, בביצוע טל סימן טוב וג'ולי עידן לוי, יגרעו ממאגר הפי"ל החל מיום 1.1.23.

חזרה לראש הדף