הודעה על גריעת הקלטות קול בבעלות דורון ביטון, בביצוע עידו שיר

לידיעתכם, הקלטות קול בבעלות דורון ביטון, בביצוע עידו שיר, יגרעו ממאגר הפי"ל החל מיום 1.1.23.

חזרה לראש הדף