הודעה בנושא גמול קלטות ריקות

31 בדצמבר 2023

 

הודעה

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ (להלן: "הפדרציה לתקליטים") והפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ (להלן: "הפי"ל") מתכוונות לחלק כספי גמול קלטות שהתקבלו אצלן בהתאם לסעיף 3ד' לפקודת זכות יוצרים בגין טביעה ושיעתוק על קלטות לשימוש פרטי וביתי בין השנים 2017-2018 לזכאים. תוכנית החלוקה של הגמול פתוחה לעיון במשרדי הפדרציה לתקליטים בר"ג וכן במשרדי הפי"ל בת"א בימים א'-ה', בין השעות 09:00 – 16:00.

 

בברכה,                                                             בברכה,

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ      הפי"ל – והפדרציה למוזיקה ישראלית וים

תיכונית בע"מ

חזרה לראש הדף