ייצוג בפי"ל

ייצוג וניהול זכויות ע"י הפי"ל


מפיק אשר בבעלותו הקלטות מוסיקאליות יכול לפנות בבקשה להתקבל כמיוצג ע"י הפ"יל במטרה שהפי"ל תנהל בעבורו את זכויותיו, תגבה בעבורו תמלוגים בגין השימוש בזכויותיו ותנקוט בפעולות אכיפה והגנה על הזכויות.

בקשת המפיק להתקבל כמיוצג תיבחן ע"י ועדת קבלת מיוצגים של הפי"ל.
לאחר שימצא עומד בקריטריונים יוכל המפיק להתקבל כמיוצג ויהיה זכאי לקבל את השירותים שמעניקה הפי"ל למיוצגיה.

עיקר השירותים שמעניקה הפי"ל למיוצגיה:

מתן רישיונות שמיכה גורפים בכלל היצירות של המיוצג למשתמשים במגזרים השונים .

מתן שירות תיווך פרטני להקלטות  מוגדרות ובתנאים פרטניים ומיוחדים בלבד לאותן הקלטות  השייכות למיוצג.

מתן הרשאות לשימוש בהקלטות מוסיקאליות בתחום הניו מדיה.

מתן רישיונות שידור לגופי שידור כגון תחנות רדיו, טלוויזיה וכו'.

מתן רישיונות השמעה בפומבי למשתמשים שונים.

הגנה, ואכיפה של זכויות המיוצג.

ייעוץ משפטי למיוצג והכוונתו לגבי אופן ניהול זכויותיו.