הפי"ל נגד אולמי ויולה ת.א 19500-11-18 (מחוזי ת"א) ביום 24.10.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי פנינת הגליל ת.א 27597-07-18 (מחוזי נצרת) ביום 23.7.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי מרכז) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אקסייט ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון אימגן (IMAGEN) ת.א 41388-10-18 (מחוזי ת"א) ביום 9.12.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


בתאריך 03.10.2018, התקבלה הודעה על גריעת הקלטות בביצוע עידו מימון. הגריעה תיכנס לתוקף ב 01.01.2019, הערה אודות הגריעה צורפה לכל הקלטה בלשונית רפרטואר


הפי"ל נגד אולמי פליני ת.א 50910-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 31.1.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי דופלקס ת.א 59732-12-17 (מחוזי ת"א) ביום 5.2.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי ת"א) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי סאם ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פביליון ת.א 30217-07-17(מחוזי ירושלים) ביום 4.9.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אוריאנה ת.א 44520-10-17 (מחוזי מרכז) ביום 26.11.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי תבל ואולמי סיאלו ת.א 19120-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 25.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי WIN ת.א 58379-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פלמינגו ת.א 17770-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון סיירוס קלאב ת.א 37705-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 20.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי גן הפקאן ת.א 8478-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פאלאסיו ת.א 38462-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד פאב אלבי בר ת.א 9225-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 12.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


פרטיות ואכיפה

 

מלחמה בפיראטיות

 

פיראט הינו : מי שמבצע או מאפשר ייצור או שעתוק של עותקים של רשומות קול ללא הרשאה כדין מאת בעלי הזכויות וכן מבצע או מאפשר מכירה, הפצה או העמדה לרשות הציבור של עותקים אלה.

 

על מנת להגן על זכויות מיוצגיה, שהינם בעלי זכויות היוצרים בעותקים המפרים, נוקטת הפי"ל בפעולות של איתור ותיעוד ההפרות, ומסירת מידע זה למשטרת ישראל לצורך הגשת כתבי אישום כנגד הפיראטים.

 

הפי"ל עובדת בשיתוף פעולה מלא מול נציגי הקניין הרוחני במשטרת ישראל, ונציגיה מתלווים למשטרה בעת ביצוע פשיטות על מעבדות ייצור תקליטורים מפרים, ועל חנויות ובסטות המוכרות בשווקים את העותקים המפרים, ונציגי הפי"ל משמשים כעדים בהליכים פליליים ואזרחיים כנגד הפיראטיים.

 

יצוין כי סעיף 62 לחוק זכות יוצרים קובע במישור הפלילי עונש מאסר של עד חמש שנים או קנסות גבוהים בשיעור של מיליוני שקלים כנגד מי שנתפס והורשע בפיראטיות. כמו כן החוק מאפשר את השמדת העותקים המפרים על מנת למנוע שימוש בעותקים אלו.

 

אכיפת זכויות כלפי משתמשים מפרים

 

משתמש המסרב להסדיר רישיון שימוש ביצירות, פוגע בזכויות היוצרים של בעל הזכויות. כך לדוגמה סעיף 49 לחוק זכות יוצרים קובע כי "המרשה לאחר, למטרת רווח, שימוש במקום בידור ציבורי לשם ביצוע פומבי של יצירה, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים".

 

משתמש מפר זכויות שכזה יכול להיות בעל אולם אירועים, מסעדה או מועדון המאפשר בתחומי המקום השייך לו, השמעת יצירות ללא הרשאה מאת הפי"ל, או בעל מועדון ספורט המשמיע יצירות במסגרת חוגים שונים הנערכים בחדרי חוגים במועדון הספורט, ללא הרשאה מהפי"ל.

 

נציגי הפי"ל וחוקרים מטעמה מבצעים ביקורות שוטפות במקומות בהם עושים שימוש בזכויות היוצרים המיוצגים על ידה ללא הרשאה. חוקרי הפי"ל מתעדים את ההפרות, ובהמשך מוגשות תביעות אזרחיות לפיצויים כנגד מפרי הזכויות וזאת לאחר שהתעלמו ממכתבי התראה מצד הפי"ל שנשלחו אליהם, ואשר דרשו מהם להסדיר רישיון שימוש מסודר מול הפי"ל.

 

כנגד משתמשים מפרים מגישה הפי"ל תביעות לפיצוי סטטורי בסכום של עד 100,000 ₪ בגין כל הפרה של זכויות יוצרים, וזאת בהתאם לזכות הקבועה לה בחוק זכות יוצרים. הפי"ל גם מגישה לבתי המשפט המחוזיים בקשות לצווי מניעה כנגד המפרים, אשר יאסרו על המפר להמשיך את ביצוע ההפרות. במקרה שצווי המניעה שניתנו ע"י בית המשפט מופרים, הרי שהפי"ל מגישה בקשות לביזיון בית משפט אשר יחייבו את המפר בפיצוי או במאסר בשל הפרת צווי המניעה. יצוין כי הפי"ל גם מגישה תביעות אישיות אזרחיות בסכום הנ"ל, וצווי מניעה כנגד מי שאחראי אישית להפרות אלו ולא מונע אותם, וזאת בנוסף להגשת תביעות וצווי מניעה כנגד החברות שמנהלות ו/או הינן הבעלים של אותם מקומות מפרי זכויות.