הפי"ל נגד אולמי ויולה ת.א 19500-11-18 (מחוזי ת"א) ביום 24.10.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי פנינת הגליל ת.א 27597-07-18 (מחוזי נצרת) ביום 23.7.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי מרכז) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אקסייט ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון אימגן (IMAGEN) ת.א 41388-10-18 (מחוזי ת"א) ביום 9.12.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


בתאריך 03.10.2018, התקבלה הודעה על גריעת הקלטות בביצוע עידו מימון. הגריעה תיכנס לתוקף ב 01.01.2019, הערה אודות הגריעה צורפה לכל הקלטה בלשונית רפרטואר


הפי"ל נגד אולמי פליני ת.א 50910-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 31.1.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי דופלקס ת.א 59732-12-17 (מחוזי ת"א) ביום 5.2.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי ת"א) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי סאם ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פביליון ת.א 30217-07-17(מחוזי ירושלים) ביום 4.9.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אוריאנה ת.א 44520-10-17 (מחוזי מרכז) ביום 26.11.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי תבל ואולמי סיאלו ת.א 19120-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 25.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי WIN ת.א 58379-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פלמינגו ת.א 17770-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון סיירוס קלאב ת.א 37705-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 20.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי גן הפקאן ת.א 8478-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פאלאסיו ת.א 38462-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד פאב אלבי בר ת.א 9225-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 12.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


מילון

מילון


זכות יוצרים

המונח 'זכויות יוצרים' הוא למעשה ההגנה הניתנת לבעלים של יצירה כלשהי על יצירתו מפני שימוש שלא בהסכמתו, ובלבד שהיצירה מקורית וקובעה בדרך כלשהי.
יצירה יכולה להיות ספר, לחן, מילות שיר, ציורים, תקליט, מחזה, יצירה קולנועית ועוד.
למעשה כל יוצר יצירה זכאי לקבל תמורה הוגנת בשל השימוש ביצירתו. זה נעשה בכדי לספק תמריץ ליוצרים להמשיך וליצור ולפתח את היצירה והתרבות בבחינת "אם אין קמח אין תורה".
זכות יוצרים ניתן למכור ולהעביר, אך לשם כך נדרש מסמך בכתב, מכוח סעיף 37(ג) לחוק זכות יוצרים.
ניתן למכור זכות יוצרים בשלמותה או חלקים ממנה. דרך מקובלת יותר הינה לתת רישיון שימוש המוגבל בזמן או לשטח. באופן זה, היוצר ממשיך להחזיק בבעלות על יצירתו, ויחד עם זאת נותן רישיון שימוש מוגבל.
תקופת זכות יוצרים תהיה למשך חיי היוצר וממשיכה ליורשיו לתקופה של עד 70 שנה לאחר מות היוצר.
בתקליט, זכות היוצרים מוגבלת לתקופה של 50 שנה מאז יצירת התקליט. לאחר חלוף פרק הזמן שבו היצירה מוגנת היא הופכת לנחלת הכלל.

זכויות היוצרים בארץ היו מוגנות בעבר על ידי חוק מנדטורי ישן משנת 1911 בשם חוק זכות יוצרים, ולאחר מכן בשנת 1924 נחקקה פקודה מנדטורית ישנה שנקראה פקודת זכויות יוצרים. החוקים שנחקקו במאה הקודמת היו ישנים ולא מעודכנים. לפיכך בשנת 2007 נחקק בכנסת ישראל חוק זכות יוצרים, התשס"ח- 2007 שחידש ועדכן את היקף זכויות היוצרים ואופן השמירה עליהם.  

הפרת זכויות יוצרים

הפרה של זכות יוצרים היא שימוש ביצירה ללא רשות בעליה באחת מהדרכים שנקבעו בחוק זכות יוצרים, כגון בהעמדתה לרשות הציבור, בשכפולה, העתקתה, בפרסומה, ביצועה בפומבי, שידורה, עיבודה, השכרתה השאלתה ועוד.
חוק זכות יוצרים מעניק לבעל זכות היוצרים פיצוי סטאטוטורי (סעיף 56 א') ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם כתוצאה משימוש אסור ביצירה, עד לסכום של 100,000 ש"ח בגין כל הפרה של זכות יוצרים. ובמישור הפלילי קבועים מאסר של עד 5 שנים ואף קנסות כספיים גבוהים לעניין החזקה ו/או מכירה ו/או השכרה ו/או הפצת עותק מפר של יצירה ועוד.

זכות מוסרית

זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר לקבל את הקרדיט המתאים על יצירתו וכי שמו יקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. כמו כן היוצר זכאי כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכול אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

שידור

שידור של יצירה הוא העברה קווית או אלחוטית, של צלילים, מראות או שילוב של צלילים ומראות, הכלולים ביצירה, לציבור.  זוהי אחת מהזכויות המוגנות של היוצר הזכאי שלא ישדרו את יצירתו ללא הסכמתו.

ביצוע בפומבי

ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור, במישרין או באמצעות מכשיר. זוהי אחת מהזכויות המוגנות של היוצר הזכאי שלא יבצעו בפומבי את יצירתו ללא הסכמתו.

סינכרוניזציה

שילוב יצירה מוסיקלית קולית ביצירת וידאו קליפ ויזואלית מהווה מימוש של זכות הסינכרוניזציה.

רישיון שימוש

כל רישיון הניתן למשתמשים עבור סוג שימוש מסוים מהווה מימוש של זכויות יוצרים המצויות בידי היוצר, או בידי ארגון לניהול זכויות המנהל את הזכויות בעבור היוצר.
כך למשל, מתן רישיון שימוש לאולם ארועים עבור הביצוע הפומבי מהווה מימוש של זכות הביצוע הפומבי, ואילו מתן רישיון לגוף שידור כמו תחנת טלוויזיה או תחנת רדיו לשדר את היצירה מהווה מימוש של זכות השידור.

שימוש עיקרי / משני

לחלק מהמשתמשים השימוש ביצירה מהווה חלק עיקרי מהעיסוק שלהם כמו תחנת רדיו המשדרת שירים כמעט ללא הפסקה.
לחלק אחר מהמשתמשים השימוש ביצירה הוא משני כמו ביצוע בפומבי של היצירה הבוקע מתוך טלוויזיה המצויה בחדר המתנה של מרפאת שיניים.
ברור כי השימוש ביצירה במסגרת מרפאת שיניים אינו מהווה חלק עיקרי ומהותי מהעסק של המשתמש, כמו תחנת רדיו אולם עפ"י החוק שני המשתמשים חייבים לקבל את הסכמת היוצר לעשות שימוש ביצירה.

מערך הזכויות ביצירה

ביצירה אחת יכולים להיות מעורבים מספר יוצרים.
היוצר שכתב, הלחין ועיבד את היצירה, האומן המבצע ששר ומבצע את היצירה, הנגן שמבצע ומנגן את היצירה וכמובן, המפיק שהקליט את היצירה להקלטה ולתקליט.
לכל יוצר ומבצע יש זכות יוצרים ומבצעים ביצירה ובביצוע שלו, לפי העניין. יוצרים ומבצעים אלו מאוגדים בארגונים לניהול זכויות.

ארגון לניהול זכויות  

אלו ארגונים אשר מאגדים את סוגי היוצרים והמבצעים השונים תחת ארגון גג אחד אשר דואג מחד לשמור על זכויותיהם, ומאידך להעניק כנגד תמורה הולמת ובצורה מרוכזת רישיונות שימוש ביצירות ובביצועים למשתמשים.
 ישנם מספר תאגידי ניהול זכויות, אשר כל אחד מהם מייצג את האינטרסים של קהל יוצרים ומבצעים אחר.
לעיתים קרובות יש צורך בקבלת רישיון מקביל מכמה ארגונים לניהול משותף עבור שימוש ביצירות.
עבור שימוש ביצירות מוקלטות יש לקבל הסכמת המלחין, מחבר המילים והמעבד בדרך כלל באמצעות אקו"מ בע"מ ועבור ההקלטה מבעל התקליט אשר בדרך כלל מיוצג ע"י אירגון לניהול משותף הפי"ל – הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ או הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ. כך גם לארגוני המבצעים.
מובהר כי תשלום לארגון אחד אינו פוטר מתשלום לארגון גביה אחר שגם לו זכויות ביצירות המוקלטות.
לשם הקלה על משתמשים העושים שימוש קבוע בזכויות יוצרים נוהגים הארגונים להעניק רישיון גורף (הנקרא גם "רישיון שמיכה") עבור הזכות לשימוש בכלל הרפרטואר השייך לכל ארגון.

תאגידי ניהול הזכויות העיקריים הם:

הפי"ל - הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ - הינו תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות מוקלטות של חברות תקליטים ומפיקים ישראליים עצמאיים.

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ - ארגון לניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות מוקלטות של מפיקים שונים לרוב מאת חברות התקליטים הגדולות בישראל ובחו"ל.

אקו"ם - אגודת קומפוזיטורים ומוסיקאים- אגודה לניהול משותף של זכויות יוצרים מוסיקליים כגון: מלחינים, משוררים, מעבדים מוסיקליים וכיוצ"ב.

אשכולות - ארגון המייצג את האמנים המבצעים בישראל.

עילם - ארגון המייצג את הנגנים המבצעים בישראל.

יצוין כי הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ואקו"ם בע"מ הוכרזו ע"י בית הדין להגבלים עסקיים כמונופול ואילו הפי"ל הוכרזה כהגבל עסקי.