הפי"ל נגד אולמי ויולה ת.א 19500-11-18 (מחוזי ת"א) ביום 24.10.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי פנינת הגליל ת.א 27597-07-18 (מחוזי נצרת) ביום 23.7.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות..


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי מרכז) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אקסייט ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון אימגן (IMAGEN) ת.א 41388-10-18 (מחוזי ת"א) ביום 9.12.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


בתאריך 03.10.2018, התקבלה הודעה על גריעת הקלטות בביצוע עידו מימון. הגריעה תיכנס לתוקף ב 01.01.2019, הערה אודות הגריעה צורפה לכל הקלטה בלשונית רפרטואר


הפי"ל נגד אולמי פליני ת.א 50910-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 31.1.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי דופלקס ת.א 59732-12-17 (מחוזי ת"א) ביום 5.2.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי מנדרין ת.א 56900-02-18 (מחוזי ת"א) ביום 19.3.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי סאם ת.א 40753-04-18 (מחוזי מרכז) ביום 6.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אופוריה ת.א 9107-06-18 (מחוזי ירושלים) ביום 18.6.18 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פביליון ת.א 30217-07-17(מחוזי ירושלים) ביום 4.9.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אוריאנה ת.א 44520-10-17 (מחוזי מרכז) ביום 26.11.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי תבל ואולמי סיאלו ת.א 19120-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 25.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי WIN ת.א 58379-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פלמינגו ת.א 17770-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון סיירוס קלאב ת.א 37705-11-17 (מחוזי מרכז) ביום 20.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי גן הפקאן ת.א 8478-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי פאלאסיו ת.א 38462-11-17 (מחוזי באר שבע) ביום 17.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד פאב אלבי בר ת.א 9225-12-17 (מחוזי מרכז) ביום 12.12.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


אודות

אודות הפי"ל - הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ

הפי"ל הוקמה על מנת לספק מענה לצורך ההולך וגובר בגוף רשמי, מסודר ומהימן אשר ייצג מפיקים עצמאיים ויסדיר את ההתקשרות ביניהם לבין המשתמשים בהקלטותיהם.
כיום משמשת הפי"ל גוף המרכז את זכויותיהם של למעלה מ-160 מפיקים עצמאיים שכבר חברים בה, גוף המעניק רישיונות שימוש בהקלטותיהם של המפיקים, המסדיר את תשלום התמלוגים ואוכף את זכויות היוצרים.

הפי"ל היא תאגיד רשום לניהול משותף של זכויות יוצרים בהקלטות, הפועלת בישראל כבר משנת 1988, וחברה בארגונים יציגים בינלאומיים של תעשיית המוסיקה העצמאית בעולם, ביניהם אפשר למנות את:
(IMPALA (The independent Music Companies Association 
וכן את  (WIN (Worldwide independent Music, הארגון הבינלאומי של תעשיית המוסיקה העצמאית, אשר הפי"ל משמשת נציגתו הבלעדית בישראל.

בשל חשיבות פעילותה של הפי"ל בית הדין להגבלים עסקיים הכיר בה כ"הגבל עסקי", על כן מפוקחת פעילות הפדרציה על ידי חוק ההגבלים העסקיים. פיקוח זה מבטיח כי מערכת היחסים בין הפי"ל, משתמשיה ומיוצגיה מושתתת על עקרונות של שקיפות, הוגנות ואמינות.


פעילות הפי"ל

גוף המרכז, מסדיר ומעניק רישיונות שימוש בהקלטותיהם של המפיקים העצמאיים החברים בפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית, בהתאם לצרכיו הייחודיים של כל משתמש ומשתמש.
גביית תמלוגים עבור הרישיון וחלוקתם בין  המפיקים העצמאיים המיוצגים בפדרציה.
הגנה ושמירת זכויות היוצרים של המפיקים העצמאיים המיוצגים על ידי הפדרציה:
הגנה על זכויות יוצרים.
אכיפת זכויות יוצרים לרבות נקיטת הליכים משפטיים אזרחיים נגד משתמשים פיראטיים.
העלאת נושא 'זכויות יוצרים' ללב המודעות הציבורית.
קידום חקיקה מעודכנת לשמירת האינטרסים של תעשיית המוסיקה בכלל והמפיקים העצמאיים בפרט. הפי"ל עושה כן על ידי מעורבות אקטיבית בועדות הפרלמנטאריות השונות.

חזון הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית

הפי"ל פועלת בישראל כבר למעלה מ-25 שנים ותמשיך לפעול למען הגנה על זכויות היוצרים של המפיקים העצמאיים החברים בה, בד בבד עם  הענקת פלטפורמה רשמית, נוחה ומרוכזת למשתמשים בהקלטות.

הפי"ל חרטה על דיגלה ערכים של שקיפות, מהימנות ומקצועיות נטולת פשרות, ותמשיך לשמש בית חם למפיקים עצמאיים בכל קנה מידה, להוות גוף לניהול משותף של זכויות היוצרים שלהם ולפעול לאכיפת זכויות אלו.