הפי"ל נגד אולמי פאר המחודשים ת.א 52514-12-15 (מחוזי מרכז) ביום 31.12.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי ליצ'י ת.א 52748-12-15 (מחוזי נצרת) ביום 30.12.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי סהרה ת.א 50029-06-16 (מחוזי ב"ש) ביום 30.6.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון כושר וואן ת.א 28214-11-15 (מחוזי מרכז) ביום 26.11.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד קאנטרי קלאב סביון החדש ת.א 52149-01-16 (מחוזי מרכז) ביום 21.2.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי בלו מון ת.א 4922-03-15 (מחוזי מרכז) ביום 25.3.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי שיין ת.א 35320-01-17 (מחוזי מרכז) ביום 23.1.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי מעגלים ת.א 23307-12-16 (מחוזי מרכז) ביום 23.1.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי ונישן ת.א 14083-04-16 (מחוזי מרכז) ביום 18.7.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי קברנה ת.א 28148-04-16 (מחוזי מרכז ביום 18.7.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


25.06.2017 - גריעת הקלטות בביצוע עומר אדם מניהול. ניתן לעיין בלשונית רפרטואר.


הפי"ל נגד אולמי האצולה ת.א 28080-04-16 (מחוזי מרכז) ביום 2.5.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד פאב אוטו בר ת.א 2129-02-17 (מחוזי מרכז) ביום 20.2.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי גני אליזה ת.א 26343-02-17 (מחוזי חיפה) ביום 13.3.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון הילדים הוליווד קלאב ת.א 30027-02-17 (מחוזי מרכז) ביום 14.3.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי ארמונות קזבלן ת.א 2355-02-17 (השלום פ"ת) ביום 30.6.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אהבתיה ת.א 5576-03-17 (מחוזי ב"ש) ביום 4.4.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי קינגסטון ת.א 61366-03-17 (מחוזי מרכז) ביום 6.4.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי סטופה ת.א 35910-01-17 (מחוזי מרכז) ביום 22.1.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי שיין ת.א 35320-01-17 (מחוזי מרכז) ביום 23.1.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי אילבן ת.א 4449-12-16 (מחוזי ב"ש) ביום 16.1.17 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד מועדון הפאפאטס ת.א 10855-05-16 (מחוזי מרכז) ביום 11.7.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי בית האצולה ת.א 16/31208-03-16 (מחוזי ב"ש) ביום 11.4.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי איב ת.א 53188-12-15 (מחוזי מרכז) ביום 10.1.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי בלאג'יו ת.א 7473-04-16 (מחוזי מרכז) ביום 7.7.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי תוצרת הארץ ת.א 7039-02-15 (מחוזי מרכז) ביום 6.5.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי צליל ת.א 7921-04-16 (מחוזי מרכז) ביום 5.5.16 ניתן צ"מ זמני ונפסקו הוצאות משפט כנגד האולם.


הפי"ל נגד אולמי בלאג'יו ת.א 7921-04-16 (מחוזי מרכז) ביום 5.5.16 ניתן צ"מ זמני ונפסקו הוצאות משפט כנגד האולם


הפי"ל נגד אולמי קווין סיטי + סאן רויאל ת.א 44983-25-16 (מחוזי מרכז) ביום 4.7.16 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


הפי"ל נגד אולמי לוגסי ת.א 9944-11-15 (מחוזי ב"ש) ביום 2.12.15 נחתם הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו מלוא התמלוגים לרבות חובות עבר, הוצאות משפטיות והסדר רישוי בגין השמעות פומביות.


דף הבית

במקום בו המילים נגמרות, מתחילה המוסיקה...


ביכולתה של מוסיקה לשמח, לרגש, לגעת, להזכיר נשכחות ולהצית חלומות. אך המוסיקה שממנה כולנו נהנים כל כך היא הרבה יותר משילוב פשוט של לחן למילים, זהו תהליך יצירתי ומורכב בו לוקחים חלק שותפים רבים: מלחינים, כותבים, נגנים, זמרים, טכנאים ,מפיקים מוסיקאליים האמונים על עיצוב היצירה הסופית - ועל כל אלו מנצח המפיק, שהוא המשקיע העיקרי ובעל הזכויות במאסטר.

מי אנחנו?

הפי"ל - הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ, הוקמה בשנת 1988, על מנת לשמש בית חם למפיקים עצמאיים.
הפי"ל שמה לה למטרה לרכז ולייצג מפיקים אלו ואת הקלטותיהם המוסיקאליות, לוודא כי זכויות היוצרים שלהם נשמרות ולהבטיח את מלוא התמלוגים להם הם זכאים על פי חוק, עבור השימוש ביצירותיהם.

הפי"ל חברה בארגונים יציגים בינלאומיים של תעשיית המוסיקה העצמאית בעולם – IMPALA, והינה גם נציגתו בישראל של WIN,  הארגון הבינלאומי של תעשיית המוסיקה העצמאית.

עיקר פעילותינו

הפי"ל היא תאגיד רשום לניהול משותף של זכויות יוצרים בהקלטות מוסיקאליות וכבר משמשת כנציגתם של למעלה מ-230 מפיקים קוליים עצמאיים, המהווים את מרבית המפיקים העצמאיים בישראל.

הפי"ל  משמשת גוף המעניק רישיונות שימוש בהקלטות, ומהווה כתובת אחת ומרוכזת לפניות המשתמשים לקבלת רישיונות שימוש בהקלטות מוסיקאליות. באופן כזה, חוסכת הפי"ל מן המשתמשים, את המאמצים והעלויות הכרוכים בהתקשרות עם כל אחד מבעלי הזכויות השונים. 

כמו כן, פועלת הפי"ל ללא לאות, להעלאת המודעות לזכויות יוצרים בקרב הציבור הרחב, וכן מעורבת ביוזמות חקיקה בנושאי זכויות יוצרים ובאכיפתן, כל זאת, במטרה לשמור ולהגן על תעשיית המוסיקה כולה.

אתר זה הוקם על מנת לבסס ערוץ תקשורת פתוח בין המפיקים לבין המשתמשים המבקשים לעשות שימוש בהקלטותיהם, ומשמש צומת מידע מקצועי, מהימן ועדכני לכלל ציבור הגולשים בישראל שהמוסיקה זורמת בעורקיהם:


משתמשים – באתר זה תוכלו לקבל מידע מקיף אודות סוגי רישיונות, תעריפים ועלויות. בנוסף, תוכלו לקרוא חדשות ועדכונים ואף לאתר יצירות מוסיקליות.

 

מפיקים -  באמצעות אתר זה תוכלו ללמוד על זכויותיכם , ללמוד כיצד מצטרפים אל הפי"ל, לקרוא חדשות עדכניות בתחום ולעקוב אחר פעילויות הפי"ל.

 

לפרטים וקבלת מידע נוסף – התקשרו עכשיו